TOP NẠP THẺ

Nạp thẻ Uy Tín Shop Hướng Dẫn Bạc Làng Lá

CHỌN THUỘC TÍNH LỌC

#21949 Đang giảm 87%
 • LỚP: ĐAO
 • RANK: 5
 • SEVER: LSM 6
400,000đ 50,000đ

NHẬN NGAY

#21660 Đang giảm 87%
 • LỚP: ĐAO
 • RANK: 4
 • SEVER: LÀNG LÁ 1
400,000đ 50,000đ

NHẬN NGAY

#21633
 • Môn phái: Dao
 • Level: 52
 • Server: Làng Cát 5
 • Vũ khí: + 13
300,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, full set HKG trừ VK
#21631
 • Môn phái: Dao
 • Level: 52
 • Server: Làng Lá 6
 • Vũ khí: + 13
250,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, Full set trái HKG
#21630
 • Môn phái: Dao
 • Level: 52
 • Server: Làng Lá 4
 • Vũ khí: + 12
200,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, gần full set +12
#21523 Đang giảm 66%
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • RANK: 1
 • SEVER: LÀNG LÁ 2
150,000đ 50,000đ

NHẬN NGAY

#21311 Đang giảm 87%
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • RANK: 6
 • SEVER: LSM 6
400,000đ 50,000đ

NHẬN NGAY

#20986
 • Môn phái: Dao
 • Level: 51
 • Server: Làng Lá 3
 • Vũ khí: + 13
350,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, nhiều đá, bùa dịch chuyển (k tính xu)
#20501
 • Môn phái: Ám Khí
 • Level: 49
 • Server: Làng Lá 4
 • Vũ khí: + 11
100,000đ

NHẬN NGAY

Rank 4, 4 món +12, dư 6tr bạc khóa
#20417
 • Môn phái: Ám Khí
 • Level: 51
 • Server: Làng Lá 1
 • Vũ khí: + 12
180,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, full set trái HKG
#20407
 • Môn phái: Ám Khí
 • Level: 48
 • Server: Làng Lá 5
 • Vũ khí: + 12
100,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, 4 món HKG, tích lũy nạp 2870 vàng
#19960
 • Môn phái: Dao
 • Level: 49
 • Server: Làng Lá 4
 • Vũ khí: + 12
200,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, 5 món +12, cải trang +5
#19958
 • Môn phái: Đao
 • Level: 51
 • Server: Làng Cát 1
 • Vũ khí: + 12
240,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, 6 món +12, set trái full HKG
#19877
 • Môn phái: Dao
 • Level: 52
 • Server: Làng Lá 2
 • Vũ khí: + 13
170,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, tích lũy nạp 4.260 vàng
#19862 Đang giảm 66%
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • RANK: 5
 • SEVER: LÀNG LÁ 2
450,000đ 150,000đ

NHẬN NGAY

#19842 Đang giảm 66%
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • RANK: 6
 • SEVER: LÀNG LÁ 4
450,000đ 150,000đ

NHẬN NGAY

#19775
 • Môn phái: Dao
 • Level: 51
 • Server: Làng Cát 4
 • Vũ khí: + 12
200,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, tích lũy nạp 3220 vàng
#19574 Đang giảm 66%
 • LỚP: GẬY
 • RANK: 6
 • SEVER: LÀNG LÁ 4
450,000đ 150,000đ

NHẬN NGAY

#19186
 • Môn phái: Ám Khí
 • Level: 45
 • Server: Làng Lá 2
 • Vũ khí: + 12
100,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, vk +12
#19184
 • Môn phái: Kiếm
 • Level: 51
 • Server: Làng Lá 6
 • Vũ khí: + 12
170,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, cải trang +5