TOP NẠP THẺ

 • 1 Tien Nguyen
 • 2 Đăng Lê
 • 3 Phuc Guner
 • 4 Minhthy Phan
 • 5 Huynh Hieu
 • 6 Dương Cương Thông Đoàn
 • 7 Bùi Huệ Chi
Liên hệ Nạp thẻ Uy Tín Shop Hướng Dẫn

#15279

Mã #15279

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 90
100,000đ
200,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 22

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

ngọc chuẩn 90

#14899

Mã #14899

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 69
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
900,000đ
8,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 69

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

murad siêu việt + raz chiến thần moay thái + bboy công nghệ + ngộ không siêu việt

#14062

Mã #14062

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 56
50,000đ
130,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 56
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 17

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có lữ bố

#13733

Mã #13733

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 69
 • Trang Phục: 130
 • Bảng Ngọc: 90
4,000,000đ
40,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 130
 • Tướng: 69

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có 22 viên đá quý + gần như full skin . kho ngọc chơi đến lúc game đóng cửa cũng ko hết

#13600

Mã #13600

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 64
100,000đ
200,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 64
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 21

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

#13188

Mã #13188

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 73
100,000đ
130,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 22

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có narkrot