TOP NẠP THẺ

 • 1 Tien Nguyen
 • 2 Đăng Lê
 • 3 Phuc Guner
 • 4 Minhthy Phan
 • 5 Huynh Hieu
 • 6 Dương Cương Thông Đoàn
 • 7 Bùi Huệ Chi
Liên hệ Nạp thẻ Uy Tín Shop Hướng Dẫn

#15810

Mã #15810

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 173
 • Bảng Ngọc: 90
2,200,000đ
5,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 173
 • Tướng: 79

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

FULL SKIN

#15809

Mã #15809

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 71
 • Bảng Ngọc: 90
800,000đ
2,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 71
 • Tướng: 62

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

nhiều skin ngon giá rẻ

#15808

Mã #15808

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 79
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000đ
1,500,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 79
 • Tướng: 59

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

v

#15807

Mã #15807

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
600,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 37

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

violet pháo hoa

#15774

Mã #15774

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 29
 • Bảng Ngọc: 81
250,000đ
500,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 38

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

nar bboy + lauriel bí ngô

#15769

Mã #15769

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
900,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 60

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

nar siêu việt 3 + violet pháo hoa + airi kimono + murad học đường + nar bboy + vanhei số 7

#15758

Mã #15758

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
350,000đ
700,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 56

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

violet pháo hoa

#15750

Mã #15750

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 66
 • Trang Phục: 73
 • Bảng Ngọc: 90
900,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 73
 • Tướng: 66

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Rank kim cương mùa 8 + violet bãi biển + airi kimono + raz quyền thái + nar siêu việt 5

#15734

Mã #15734

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 52
 • Trang Phục: 64
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,500,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 64
 • Tướng: 52

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

1 viên đá quý + violet pháo hoa

#15733

Mã #15733

 • Rank:Đồng
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Đồng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 46

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

airi kimono + raz muay thái

#15709

Mã #15709

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 67
 • Trang Phục: 55
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000đ
5,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 55
 • Tướng: 67

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

3 viên đá quý + violet mèo siêu quậy + gần full tướng đá quý

#15677

Mã #15677

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
500,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 29

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

nar siêu việt 3 + murad mtp + nar bboy

#15662

Mã #15662

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 73
100,000đ
250,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 20

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

nar siêu việt 1

#15617

Mã #15617

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 67
 • Trang Phục: 87
 • Bảng Ngọc: 90
800,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 87
 • Tướng: 67

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

airi kimono + nar siêu việt 5 + violet mèo siêu quậy + ryoma nguyệt tộc

#15611

Mã #15611

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 70
300,000đ
700,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 56

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

murad mtp _ 1 viên đá quý

#15453

Mã #15453

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 62
50,000đ
70,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 62
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 15

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

supermen