TOP NẠP THẺ

 • 1 Tien Nguyen
 • 2 Đăng Lê
 • 3 Phuc Guner
 • 4 Minhthy Phan
 • 5 Huynh Hieu
 • 6 Dương Cương Thông Đoàn
 • 7 Bùi Huệ Chi
Liên hệ Nạp thẻ Uy Tín Shop Hướng Dẫn

#16006

Mã #16006

 • Rank:Đồng
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 99
9,999đ
10,000đ
 • Rank:Đồng
 • Bậc Ngọc: 99
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 99

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

thử vận may của shop .

#16004

Mã #16004

 • Rank:Đồng
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 99
9,999đ
10,000đ
 • Rank:Đồng
 • Bậc Ngọc: 99
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 99

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

thử vận may của shop .

#15996

Mã #15996

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 55
 • Trang Phục: 65
 • Bảng Ngọc: 90
400,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 65
 • Tướng: 55

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

*Murad siêu việt *Nak hỏa ngục *Dũng sĩ đồ long triệu vân *Ngộ ko siêu việt *Tulen tân thần *Raz băng quyền *Ryoma đại tướng *Omen ám tử đao *9 bảng 90 ngon

#15995

Mã #15995

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 61
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 47

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có vioelt bãi biển + nakrot bậc 3

#15990

Mã #15990

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 82
50,000đ
120,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 82
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 16

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có lữ bố

#15985

Mã #15985

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 55
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
400,000đ
2,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 55

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

raz muay thái + violet pháo hoa

#15983

Mã #15983

 • Rank:Thách Đấu
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 99
100,000đ
100,000đ
 • Rank:Thách Đấu
 • Bậc Ngọc: 99
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 99

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

thử vận may 100% acc VIP

#15982

Mã #15982

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 90
150,000đ
450,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 17

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

nar siêu việt 3

#15975

Mã #15975

 • Rank:Thách Đấu
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 99
9,999đ
10,000đ
 • Rank:Thách Đấu
 • Bậc Ngọc: 99
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 99

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

thử vận may của shop .

#15974

Mã #15974

 • Rank:Đồng
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 99
9,999đ
10,000đ
 • Rank:Đồng
 • Bậc Ngọc: 99
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 99

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

thử vận may của shop .

#15970

Mã #15970

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 143
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 143
 • Tướng: 75

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

nhiều skin ngon violet pháo hoa , bãi biển , mèo siêu quậy + nakroth bậc 5 + raz muay thái ...........

#15963

Mã #15963

 • Rank:Đồng
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 60
300,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Đồng
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 50

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

omen ám tử đao + airi kimono + nar bboy + ngọc cùi giảm giá

#15962

Mã #15962

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
1,500,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 37

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

- wukong , ryoma , flash, wonderman, - omen , airi , amily... - ngộ không siêu việt - kirixi tiệc bể bơi - lindis thám tử tư - lidina thần tượng - amily đặc cảnh - yorn đặc nhiệm

#15961

Mã #15961

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 90
200,000đ
800,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 35

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

murad MTP + raz muây thái + nakroth siêu việt 3

#15948

Mã #15948

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 90
200,000đ
600,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 24

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

bboy công nghệ + siêu việt 3

#15941

Mã #15941

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 46

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

murad siêu việt + nakroth siêu việt +